Buttigieg says 2-year timeline for Washington Bridge aggressive but ‘needs to be met’

Buttigieg says 2-year timeline for Washington Bridge aggressive but ‘needs to be met’